Buhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaEuropa

ES Konkurencingumo taryboje linksniuojama vidaus rinka ir vartotojų apsauga

31/05/2015

Taip pat skaitykite

20 pint'ų išgėręs laivo kapitonas sėkmingai prišvartavo laivą Škotijos uoste Vidurio Europos ministrai perspėja Britaniją dėl migrantų teisių Rusijos eksšnipė Chapman išreiškė pageidavimą ištekėti už bėglio Snowdeno Graikijos parlamentas priėmė teisės aktą, atveriantį kelią tolesniam ES ir TVF lėšų gavimu

      Europos Sąjungos (ES) šalių ministrai gegužės 28 d. susirinko į Briuselį, kur ES Konkurencingumo tarybos posėdyje svarsto, kaip sudaryti palankesnes sąlygas mažųjų ir vidutinių įmonių steigimuisi, aptaria direktyva, kuri užtikrins aukštesnę vartotojų teisių apsaugą perkant keliones iš kelionių organizatorių. Taip pat tęsia derybas dėl gaminių saugos paketo, kuriuo atnaujinamos gaminių saugos ir rinkos priežiūros taisyklės, pristatoma Skaitmeninės bendrosios rinkos strategija. Lietuvai atstovauja ūkio viceministras Gediminas Onaitis.

     ES Konkurencingumo tarybos posėdyje siekiama bendrai sutarti dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių direktyvos ir siūloma, kad valstybės narės turėtų sudaryti galimybę vienanares privačias ribotos atsakomybės bendroves (societas unius personae, SUP) steigti elektroniniu ir įprastiniu būdu.

     Pasak ūkio viceministro G. Onaičio, tai palengvintų vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių steigimą ir veiklą kitose ES valstybėse narėse, ypač sudarius galimybę registruoti jas elektroniniu būdu kitoje valstybėje narėje.

     Vienanarės privačios ribotos atsakomybės bendrovės atitikmuo Lietuvoje – vienanarė uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Joms sudarant daugiau kaip pusę visų Lietuvoje registruotų bendrovių ir apie 80 proc. šių bendrovių steigiant elektroniniu būdu, Lietuva pasisako už vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių registravimo elektroniniu būdu užtikrinimą.

     Konkurencingumo taryboje ES ministrai susitars dėl kelionės paslaugų paketų ir rinkinių direktyvos. Lietuva iš esmės pritaria esminėms šios direktyvos nuostatoms. Tikimasi, kad šis teisės aktas užtikrins aukštesnį vartotojų teisių apsaugos lygį organizuotų kelionių paslaugų srityje. Priėmus kelionės paslaugų paketų ir rinkinių direktyvą, Lietuva šios direktyvos nuostatas turės perkelti į nacionalinius teisės aktus per 24 mėnesius nuo direktyvos įsigaliojimo dienos.

     ES valstybių ministrai taip pat tęs derybas dėl gaminių saugos paketo, kuriuo atnaujinamos gaminių saugos ir rinkos priežiūros taisyklės, ir bandys pasiekti sutarimą ir patvirtinti Tarybos bendrąjį požiūrį. Pasak ūkio viceministro G. Onaičio, dar 2013 m. Lietuvai pirmininkaujant ES, derybose dėl gaminių saugos paketo nebuvo rasta bendro sprendimo dėl produktų ženklinimo nuorodos „made in“, todėl grįžtama prie šio klausimo svarstymo.

     Per ES ministrų susitikimą Europos Komisija pristatys š. m. gegužės 6 d. patvirtintą Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, kurioje pateiktas bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo planas – gerinti prieigą prie skaitmeninių prekių ir paslaugų, sukurti tinkamą aplinką jai klestėti, kurti ilgalaikį augimo potencialą turinčią Europos skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę.

     ES Konkurencingumo taryba taip pat patvirtins išvadas dėl Europos pramonės skaitmeninės transformacijos. Išvadose pabrėžiama pramonės skaitmeninimo svarba skatinant darbo vietų kūrimą, produktyvumą ir verslo konkurencingumą.

Europlius.com informacija