Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaŠeima

Aiškios politikos leidybos srityje nebuvimas - tiesioginė grėsmė skaitymo kultūrai

15/09/2013

Taip pat skaitykite

Londono gyvūnėlių šou 2013 Velykos – gražiausia pavasario šventė Kai bijo vaikai Vaikų savarankiškumo ugdymas prasideda vonioje

Rugsėjo 13 d. Vilniaus knygų festivalio metu vyko VšĮ Ateities visuomenės instituto organizuota diskusija „Leidybos politika Lietuvoje". Renginio metu politikai, valstybinių institucijų, akademinės bendruomenės atstovai, leidėjai, rašytojai diskutavo apie leidybos politiką, jos formavimą ir ateities perspektyvas.

„Jau daugiau nei du dešimtmečius Lietuvoje jaučiamas nenuoseklumas formuojant leidybos politiką. Iki šiol nėra nustatyti aiškūs tikslai ir priemonės, kurių pagrindu būtų užtikrinamas teigiamas leidybos sektoriaus vystymasis ir indėlis ugdant visuomenės raštingumą," - teigia VšĮ Ateities visuomenės instituto direktorius Ervinas Koršunovas, pridurdamas, jog nevyriausybinės organizacijos taip pat turėtų aktyviau įsitraukti į leidybos sektoriaus politikos formavimo procesus.

Diskusijos dalyvių buvo sutartinai pabrėžta įstatyminės bazės, reglamentuojančios leidybos sektorių, nebuvimas ir išreikštas aiškus poreikis leidybos politikos formavimui. Taip pat buvo aptarta knygų leidybos finansavimo, skaitymo skatinimo, bibliotekų aprūpinimo knygomis reglamentavimo, užsienio literatūros vertimo kokybės klausimai, o atskiroje diskusijos dalyje nagrinėta elektroninės leidybos ateitis ir šiuo metu kylančios problemos.

Šios diskusijos ir konsultacijų su leidybos sektoriuje dirbančiais žmonėmis pagrindu bus formuojami siūlymai atsakingoms valdžios institucijoms dėl leidybos politikos gairių ir konkrečių priemonių leidybos sektoriaus problemoms spręsti numatymo.

Diskusijoje dalyvavo: V. Būdienė (vyriausioji LR Prezidentės patarėja švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų klausimais), prof. M. A. Pavilionienė (LR Seimo narė), dr. E. Furman (LR Kultūros ministro patarėja), R. Jaskelevičienė (LR Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento direktorė), R. Jokubauskas (Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas), dr. M. Iršėnas (VDA leidyklos direktorius), R. Paknys (R.Paknio leidyklos vadovas), prof. R. Misiūnas (VU Komunikacijos fakulteto dėstytojas), dr. A. Gudinavičius (VU Komunikacijos fakulteto dėstytojas), S. Mudėnas (spaustuvės „Kopa" direktorius).

Ieva Dičmonaitė